Açık Deniz Yapıları

Açık Deniz Yapıları

Açık deniz yapıları, denizde yer alan ve kıyıya yakın olmayan yapıları ifade eder. Bu yapılar genellikle petrol ve doğalgaz sondajı, enerji üretimi, tersaneler, denizaltı tesisleri, su arıtma tesisleri, gözlem istasyonları gibi amaçlar için kullanılır. Açık deniz yapıları, sualtı veya yüzer platformlar şeklinde olabilir. Bu yapılar genellikle çok yüksek teknolojik ve mühendislik becerileri gerektirir ve çalışma koşulları açısından zorluklar taşır. Açık deniz yapıları ayrıca çevre dostu olma, enerji verimliliği ve çevresel etkileri gibi özel konulara dikkat etmelidir.

Açık deniz yapı türleri arasında: yanmadan üretilen rüzgar türbinleri, güneş enerjisi santralleri, sualtı enerji santralleri, denizaltı kabloları, denizaltı boru hattı ve platformlar, denizaltı ticaret limanları, denizaltı ticaret iskeleleri ve denizaltı ticaret tünelleri bulunur.

Açık Deniz Yapıları Nelerdir?

Günümüzde genel anlamda bilinen dört ana model açık deniz yapısı vardır.

  1. Sondaj Gemileri
  2. Yarı Dalgıç Yapılar
  3. Dalgıç Yapılar
  4. Yükselen Platformlar