Argon Kaynak

Argon kaynağı kaynak stiline adını veren Tungsten Inert Gas kelimesidir. Kaynak, bu kelimenin baş harflerinin kısaltmasıdır. Bu nedenle TIG kaynağı olarak da adı geçer. Almanya gibi ülkelerde tungsten metaline volfram denildiğinden kaynak Wolfram Inert Gas olarak bahsedilmektedir.

Kaynak işlemini gerçekleştirecek ısı, erime derecesi çok yüksek olan tungsten metalinden yapılmış elektrotlar ile kaynatılacak parçalar arasında meydana gelir. Kaynak bölgesi elektrodu çevreleyen bir lüleden gönderilen argon veya helyum gazı tarafından korunur. Tig – argon kaynağı yönteminde kullanılan elektrodlar kendileri erimeden, kaynak yapılan gereci eriterek birleştirmeyi meydana getirir. Gerekli görüldüğü hallerde ilave kaynak çubukları, oksi gaz kaynağında olduğu gibi, kaynakçı vasıtasıyla veya otomatik tel sürme tertibatlarıyla kaynak bölgesine gönderilir.