Petrol ve Gaz Rafineleri

Petrol ve Gaz Rafineleri

Bir petrol rafinerisi, ham petrolün karmaşık kimya mühendisliği işlemleriyle işlendiği ve rafine edildiği, petrol naftası, benzin, dizel yakıt, asfalt temeli, kalorifer yakıtı, gazyağı ve sıvılaştırılmış petrol gazı gibi daha kullanışlı ürünlere dönüştürüldüğü endüstriyel bir proses tesisidir.

Petrol rafinerileri tipik olarak büyük, geniş çaplı endüstriyel kompleksler olup, damıtma sütunları gibi büyük kimyasal işleme birimleri arasında sıvı akışları taşıyan geniş boru hatları vardır. Birçok yönden, petrol rafinerileri teknolojinin çoğunu kullanır ve kimyasal tesis türleri olarak düşünülebilir.

Crude Oil hammaddesi tipik olarak bir petrol üretim tesisi tarafından işlenir. Dökme sıvı ürünlerin depolanması için genellikle petrol rafinerisinde veya yakınında bir petrol deposu (tank çiftliği) vardır.

Bu kimyasal tesisler, aşağıdaki bileşenleri ayırt etmenin mümkün olduğu bir endüstriyel kontrol ağı (ICN) gibi karmaşık bir ağ tarafından yönetilmektedir:

Endüstriyel kontrol sistemi cihazları (ICS); Örneğin; PLC, DCS, SCADA, RTU, HMI vb.