Depolama Tankları

Depolama tankı, sıvı maddelerin muhafaza edilmesi ve depolanması için dizayn edilen tanklardır. Özellikle petrol endüstrisinde tercih edilse de gıda sanayisi, gübre sanayisi, kimya endüstrisi gibi farklı iş kollarında da kullanılır. Depolama tankları ürünlerinin dizaynı ve imalatı uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. Bu tanklarda depolanan ürünler, genel olarak petrol türevi maddeler ya da petrol endüstrisinde tercih edilen kimyasallardır. En çok tercih edilen standart Amerikan Petrol Enstitüsünün yayınladığı API 650 ve API 620 standartlarıdır. ASME VIII div.1 – AD-2000 – EN-13445 – API 653 standartlarında da üretimler yapılabilmektedir.

Depolama tankları gereksinime bağlı olarak serpantinli ya da ceketli depolama tankları, basınçlı ve atmosferik depolama tankları olarak sınıflarına ayrılabilirler. Talep edilen hacim ve geometriye göre depolama tankı imalatı ve dizaynı yapılmaktadır.

Düşük Basınçlı Tanklar


API 620’ye göre dizayn edilen ve inşa edilen bu depolama tanklarının en yüksek çalışma basıncı 15lbf/in2 (103,4kPa)’dır.


Atmosferik Tanklar


API 650’ye göre dizayn edilen ve inşa edilen bu depolama tanklarının çalışma basıncı atmosfer basıncı ile (101,3kPa) aynıdır. Dizaynı için depolanan sıvının yoğunluk, buhar basıncı gibi özelliklerinin bilinmesi gerekir. Bu depolama tanklarının mekanik hesapları, coğrafi özelliklere göre de değişebilir. Temel için toprağın yapısı, deprem yüklerinin hesaplanması, devrilme emniyeti için rüzgâr kuvvetleri gibi unsurlar göz önünde bulundurulur.


Depolama Tanklarının Sınıflandırması


Depolama tankları, çatı konstrüksiyonlarına bağlı olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

  •       Çatı tipine göre (konik çatılı, kubbe çatılı, şemsiye tipi çatılı)
  •       Yüzer tavan tipine göre (dıştan yüzer tavanlı, içten yüzer tavanlı)
  •       Özel tanklar (yeraltı tankları, çift cidarlı, yalıtımlı tanklar)

Bunun yanı sıra depolanan madde cinsi, yalıtımlı olup ya da olmaması veya çaplarına bağlı olarak da sınıflandırmalar yapılabilir.

Pek çok amaç ile kullanılmak üzere talep edilen sıvı depolama tankı, sıvı, yarı sıvı ve katı maddelerin kimyasal özellikleri, sıcaklığı ve basıncı gibi unsurlara göre cidarlı veya cidarsız gibi AISI 304 – 304L – 316 – 316L Paslanmaz çelik– Karbon çelik kalitesinde, izolasyonlu olarak da üretilebilirler. Verilen donelere bağlı olarak 2 ile 3 boyutlu çizimler ile birlikte projelendirilerek paslanmaz çelik ya da karbon çelik reaktör ve tank üretimi yapılabilir.