Gaz Altı Kaynak

Gazaltı Kaynağı Nedir?

Gazaltı kaynağı, kaynak bölgesini çevresel etkilere karşı koruyan bir koruyucu gaz örtüsü altında sonsuz bir tel elektrotun eridiği bir ark kaynağı işlemidir. Bu işlem, malzeme, mekanizasyon derecesi ve kaynak pozisyonu açısından yüksek çok yönlülük ile karakterize edilir. Gazaltı kaynağı, hemen hemen tüm kaynaklanabilir malzemeler için kullanılabilir.

Alaşımsız ve alaşımlı çelikler tercihen aktif gazlarla, örn. karbon dioksit. Bu işlem çeşidine kısaca MAG kaynağı, metal aktif gaz kaynağı denir. Yüksek alaşımlı çelikler ve alüminyum, magnezyum, nikel bazlı malzemeler ve titanyum gibi malzemeler inert gazlarla kaynaklanır, örn. argon. Bu durumda kullanılan işlem çeşidine kısaca MIG kaynağında metal inert gaz kaynağı denir.

Gazaltı Kaynağı Nerelerde Kullanılır?

Gazaltı kaynak işlemleri çok yönlüdür ve metal işleme endüstrisi, gemi inşaatı, çelik ve konteyner inşaatı ve otomotiv endüstrisi dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılabilir. Gazaltı kaynak prosesleri, farklı kalınlık ve geometrilerdeki ve farklı malzemelerden yapılmış bileşenlerle kullanılabilir. MIG kaynağı özellikle demir dışı metaller alüminyum, magnezyum, bakır ve titanyum için uygundur. MAG kaynağı genellikle alaşımsız, düşük alaşımlı ve yüksek alaşımlı çeliklerin kaynağında kullanılır.