Faaliyet Alanlarımız

Proses Boru İmalat ve Montajı

Üretim dünyasındaki birçok alanda, akışkanların ve gazların iletilmesinde kullanılan borular ile kurulan sisteme proses borulama denilmektedir. Basitçe söylemek gerekirse, proses borulama; sıvıları, kimyasalları, yakıtları, gazları veya diğer hammaddeleri kullanılabilir bir ürüne dönüştürmek için kullanılır.

Boru Hatları

Boru Hattı Taşımacılığı; petrol, doğal gaz, su gibi ürünlerin taşınması için kullanılan bir taşıma şeklidir. Tabi bunların haricinde kimyasal malzemeler, kanalizasyon ve son zamanlarda Almanya ve Belçika’da örneğini gördüğümüz bira boru hatları da mevcuttur. Fakat tabi bunların içinde en önemli yer petrol ve doğalgaz taşımacılığına aittir.

Çelik Yapılar

Çelik yapılar, çelik malzeme kullanılarak inşa edilen yapıları ifade eder. Çelik, dayanıklı, esnek ve aynı zamanda hafif bir malzemedir, bu nedenle çelik yapılar genellikle yüksek binalar, köprüler ve tersaneler gibi yapılar olarak kullanılır. Çelik yapılar aynı zamanda deprem güvenliği ve çevre dostu olma özellikleri ile de öne çıkmaktadır.

Petrol ve Gaz Rafineri

Petrol rafinerileri tipik olarak büyük, geniş çaplı endüstriyel kompleksler olup, damıtma sütunları gibi büyük kimyasal işleme birimleri arasında sıvı akışları taşıyan geniş boru hatları vardır. Birçok yönden, petrol rafinerileri teknolojinin çoğunu kullanır ve kimyasal tesis türleri olarak düşünülebilir.

Depolama Tankları

Depolama tankı, sıvı maddelerin muhafaza edilmesi ve depolanması için dizayn edilen tanklardır. Özellikle petrol endüstrisinde tercih edilse de gıda sanayisi, gübre sanayisi, kimya endüstrisi gibi farklı iş kollarında da kullanılır. Depolama tankları ürünlerinin dizaynı ve imalatı uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. Bu tanklarda depolanan ürünler, genel olarak petrol türevi maddeler ya da petrol endüstrisinde tercih edilen kimyasallardır.

Basınçlı Kaplar

Basınçlı kaplar, gazları veya sıvıları ortam basıncından farklı bir basınçta tutmak için tasarlanmış bir kaptır. Basınç altında çalışmaları nedeniyle tehlike oluşturabileceklerinden, bu kapların tasarımı ve imalatı uluslararası ve yerel yönetmeliklerle düzenlenir.

Referanslarımız

Daha Fazlası için